Asset 1@1280x
LEIA Clinic

LEIA Clinic

เลอาคลินิก คลินิกศัลยกรรมและความงาม ส่งตรงเทคนิคจากประเทศเกาหลีโดยคุณหมอพราว พญ.ศนิตรา กันต์รวิกร ดูแลและให้คำปรึกษาทุกหัตถการโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นส่วนตัว

พญ. ศนิตรา กันต์รวิกร (หมอพราว)

ทุกเคสและหัตถการดูแลและให้คำปรึกษาโดยคุณหมอพราว

ผ่านการอบรมจาก สถาบัน KCCS ประเทศเกาหลี

ประสบการณ์กว่า 10,000 เคส +

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติคุณหมอพราว

พญ. ศนิตรา กันต์รวิกร จบการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ

การศึกษาเพิ่มเติม